Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Gần 13,5 tỷ đồng cho dự án: Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (tiểu dự án tại Thừa Thiên Huế)
Ngày cập nhật 18/12/2015

Theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND vừa được UBND ban hành, Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ thông qua cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) dự án Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (giai đoạn 2) - tiểu dự án tại Thừa Thiên Huế với vốn viện trợ không hoàn lại là 60.456.000 JPY (tương đương 12.411.240.000 đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách các địa phương tham gia dự án là 800.000.000 đồng.

 Dự án sẽ thực hiện hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và giáo dục thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai liên quan tới nước bằng hệ thống quản lý lũ tổng hợp.
 
   Dự án do Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án và được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2016./.
www.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 258