Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8, HĐND PHƯỜNG HƯƠNG HỒ KHÓA XI
Ngày cập nhật 04/07/2019

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND phường Hương Hồ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất thông qua 04 Nghị quyết quan trọng, bao gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2019;

2. Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

3. Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công năm 2020;

4. Nghị quyết chương trình giám sát năm 2020.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 201