Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đoàn phường Hương Hồ đã tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" cho các em Đội viên khối 6,7 trường THCS Huỳnh Đình Túc.
Ngày cập nhật 03/06/2020
Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/05/2020); 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941- 15/05/2020).  Ban Thường vụ Đoàn phường Hương Hồ  tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cho các em Đội viên trường THCS Huỳnh Đình Túc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân, đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời cao đẹp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài việc đấu tranh cho nền độc lập của đất nước, dân tộc, Người luôn luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên, rèn luyện đoàn viên thanh niên lao động thành những chiến sĩ cộng sản chân chính, giáo dục nhân dân ta thành những người yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng thế hệ trẻ nước ta thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta. Người luôn coi trọng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Và cũng bằng chính tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, lối sống của mình, Người đã lan tỏa nhân cách mình một cách thấm đậm vào mỗi con người Việt Nam một cách tự nhiên, bình dị để ai cũng có thể học tập và làm theo.Với nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; Với quyết tâm nhân thêm những bông hoa việc tốt trong vườn hoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/05/2020); 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941- 15/05/2020). Góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các em Đội viên Trường THCS Huỳnh Đình Túc. Đồng thời thông qua hội thi  giúp các em sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước thương dân vô hạn của Bác Hồ. Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em Đội viên về tấm gương của Bác Hồ kính yêu, giúp các em biết học tập, vận dụng vào cuộc sống và làm theo lời Bác. Góp phần làm phong phú hơn tư liệu và cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Với mục tiêu đó Sáng ngày 17/5/2020 BTV Đoàn phường tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cho các em Đội viên trường THCS Huỳnh Đình Túc chào mừng 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các em tham dự Hội thi

Tham dự Hội thi có 7 tiết mục tham gia kể chuyện về tấm gương, đạo đức, nhân cách Bác Hồ. Thông qua Hội thi nhằm khuyến khích các em Đội viên sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước thương dân vô hạn của Bác Hồ. Qua đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em Đội viên về tấm gương của Bác Hồ kính yêu, giúp các em biết học tập, vận dụng vào cuộc sống và làm theo lời Bác.

- Góp phần làm phong phú hơn tư liệu và cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

- Đưa phong trào kể chuyện và học tập làm theo tấm gương của Bác trở thành một hoạt động phong trào thường xuyên của Đoàn phường cho các em Đội viên.

Các em được giải Hội thi

 

Trần Hữu Long
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.210
Truy cập hiện tại 6