Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG HƯƠNG HỒ TỔ CHỨC HỌP RÀ SOÁT DIỆN THANH NIÊN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁM SƠ TUYỂN NĂM 2024
Ngày cập nhật 19/10/2023

 

              Thực hiện theo Kế hoạch số 8150/KH-HĐNVQS ngày 09/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Huế về việc khám sơ tuyển sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Chiều ngày 17/10/2023, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hương Hồ đã tiến hành họp để rà soát diện thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và triển khai công tác khám sơ tuyển năm 2024. 

                 Chiều ngày 17/10/2023, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hương Hồ đã tiến hành họp để rà soát diện thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và triển khai công tác khám sơ tuyển năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng Lâm Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đ/c Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS phường chủ trì hội nghị.

               Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự phường Hương Hồ, tổng thực lực công dân trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 27 tuổi của toàn phường là 333 thanh niên. Trong đó 265 thanh niên trong độ tuổi tạm hoãn nhập ngũ; 54 Thanh niên có trình độ văn hóa chưa đạt, 14 thanh niên vi phạm chính trị.

                Tại Hội nghị các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS phường đã tập trung thảo luận rà soát các nội dung, tiêu chí theo quy định và xét duyệt được 163 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển tại trạm y tế phường vào ngày 26, 27/10/2023; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; làm tốt công tác quản lý thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100%  chỉ tiêu trên giao; tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đủ tiêu chuẩn.

              Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt hiệu quả và chất lượng, đồng chí Lâm Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS phường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và địa bàn các Tổ dân phố nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác sơ tuyển đảm bảo và chủ động trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phải đạt số lượng, chất lượng; đúng đối tượng; đảm bảo công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng vắng mặt địa phương mà không biết lý do. Đồng thời, yêu cầu HĐQS cần tổ Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng trong suốt quá trình tổ chức, thực hiện.

             Kết luận buổi xét duyệt đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về Luật NVQS và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển tại trạm y tế phường ngày 26, 27/10/2023; đồng thời đề nghị các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024./.

Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 139