Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Hội nghị thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Ngày cập nhật 21/11/2023

 

 

Chiều ngày 07/11/2023, UBND phường Hương Hồ tổ chức Hội nghị thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên dịa bàn phường Hương Hồ

 Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Văn Long – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ - CT. HDND phường; đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan – PBT, CT.UBND phường – Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo phường về rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Long – PCT.UBND Phường – Phó trưởng Ban chỉ đạo đã thông qua danh sách đã rà soát trên App điện thoại của các điều tra viên qua đó để Ban chỉ đạo thảo luận, đối chiếu chéo các tổ với nhau để thống nhất chung trên toàn phường.

Qua rà soát đã đếnthống nhất toàn phường đã giảm 34 hộ nghèo so với chỉ tiêu được phân bổ 23 hộ. Do Ban chỉ đạo phường đã siết chặt khâu rà soát so với trước đây, bám sát bộ công cụ rà soát để số liệu phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cụ thể:

+ Số hộ nghèo: 30 hộ với 99 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,09%.

Số hộ giảm so với đầu năm: Giảm 34 hộ (Trong đó có 31 hộ trở thành hộ cận nghèo, 02 hộ vượt chuẩn cận nghèo và 01 hộ chết) .

+ Số hộ cận nghèo: 65 hộ với 205 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,37%.

Số hộ so với đầu năm: Giảm 02 hộ (Trong đó thoát cận nghèo 31 hộ, chết 01 hộ và 30 hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo).

Qua đó UBND phường sẽ  thông báo niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 từ ngày 08/11/2023 đến hết ngày 11/11/2023 và phát trên hệ thống truyền thông của phường. Đến ngày 13/11/2023 BCĐ sẽ lập biên bản kết thúc niêm yết danh sách danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

 

Nguyễn Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 478