Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Đảng ủy phường Hương Hồ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày cập nhật 18/12/2023
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, sáng ngày 16/12/2023, Đảng ủy phường Hương Hồ tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII cho đảng viên trong toàn Đảng bộ và BTV các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lâm Văn Long - PBT Thường trực phụ trách Đảng bộ, CT.HĐND phường phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm giúp toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị trung ương 8 khóa XIII; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng các cấp.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Long – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường, Báo cáo viên của Thành phố đã thông tin nhanh những kết quả của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai các nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Trung ương 8, gồm:

- Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới";

- Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đồng chí Lâm Văn Long báo cáo các chuyên đề trong Hội nghị    Hơn 150 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Long nhấn mạnh: Các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề cốt lõi, có nhiều điểm mới, nội dung quan trọng gắn với các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, đồng chí đề nghị các chi bộ trực thuộc, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết để vận dụng linh hoạt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lê Thị Huyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 477