Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG HƯƠNG HỒ TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 - HĐND KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 13/12/2017
Ảnh TXCT của Tổ Đại biểu số 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo kết luận số 15/TB-HĐND, ngày 10/11/2017 của Thường trực HĐND Phường về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 – HĐND Phường khóa XI;

Từ ngày 05/12 đến 10/12/2017, Thường trực HĐND phường Hương Hồ phối hợp với UBND và TT UBMT TQ Việt Nam Phường tổ chức để 06 Tổ Đại biểu HĐND Phường tiếp xúc với toàn thể cử tri trên 12 Tổ dân phố thuộc địa bàn Phường.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện các Tổ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018; Nghe đại diện Tổ trả lời ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 4, HĐND khóa XI.

Đa số cử tri đồng tình và phấn khởi với những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước ở địa phương trong 01 năm qua.

Tại các địa bàn Tổ dân phố, đã có nhiều ý kiến cử tri quan tâm đề xuất, kiến nghị đối với lãnh đạo địa phương cũng như thông qua Tổ đại biểu để gửi đến các cấp, các ngành. Chủ yếu thể hiện trên các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; môi trường, rác thải; điện chiếu sáng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;...

Hầu hết các ý kiến điều được lãnh đạo UBND tham dự họp giải trình. Một số ý kiến đã được các Tổ đại biểu tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND và TT UBMT Phường để trình kỳ họp thứ 5- HĐND Phường khóa XI sẽ khai mạc vào ngày 29/12/2017 sắp đến./.

                                                                                         Văn Long

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.362
Truy cập hiện tại 9