Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
HƯỚNG DẪN SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP ĐẦU VỤ HÈ THU - NĂM 2020
Ngày cập nhật 04/06/2020

Phường Hương Hồ hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đầu vụ Hè Thu năm 2020.

Biện pháp kỹ thuật sản xuất đầu vụ

 - Làm đất, vệ sinh đồng ruộng: Thu hoạch lúa Đông Xuân 2019 - 2020 đến đâu tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải, phơi ruộng đến đó, nhằm cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Kết hợp diệt chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.

 - Thời vụ và cơ cấu giống: Thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của tỉnh ban hành. Vụ sản xuất Hè Thu 2020, chỉ sử dụng giống ngắn và trung ngày (giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày), sử dụng giống kỹ thuật để gieo sạ. Lưu ý, thực hiện sạ cùng trà, cùng loại giống trên từng cánh đồng để thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch tưới và áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm; dễ chăm sóc, thu hoạch và hạn chế sâu bệnh gây hại. Riêng diện tích tưới của các hồ chỉ sạ bằng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày và bắt đầu sạ từ 15/5 - 25/6/2020. 

- Sử dụng thuốc trừ cỏ: Việc sử dụng các loại thuốc trừ cỏ (giai đoạn tiền nảy mầm hoặc hậu nảy mầm) thích hợp cho từng chân ruộng và đúng kỹ thuật là điều rất cần thiết. Để sử dụng thuốc trừ cỏ hiệu quả, cần tuân thủ liều lượng và cách sử dụng đúng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. Lưu ý, không hòa hỗn hợp thuốc trừ cỏ giai đoạn tiền nảy mầm và hậu nảy mầm để phun.

 - Kỹ thuật tưới nước cho lúa: Áp dụng biện pháp kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” để tiết kiệm nước theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành.

 Biện pháp diệt chuột

- Thời điểm hiện nay đang là thời gian chuyển vụ gieo trồng, thức ăn của chuột ở ngoài đồng ít, chuột thường sống và gây hại tập trung trên một số khu vực nhất định như vùng gò, đồi, bờ tre, bờ ruộng... Do đó, tổ chức diệt chuột vào thời điểm hiện tại ở những nơi này sẽ đem lại hiệu quả cao. 

- Tổ chức họp dân để phát động và phổ biến kế hoạch diệt chuột cụ thể; xác định khu vực có chuột sống tập trung, ra quân đồng loạt, tìm kiếm các hang ổ chuột, hun khói, đổ nước, đào bắt... để diệt chuột. Chú ý , trong quá trình đào bắt hang ổ chuột không làm hư hỏng công trình thủy lợi. Cần kết hợp đặt bẫy, bả ở những khu vực chuột thường xuyên qua lại. Để việc ra quân diệt chuột đạt hiệu quả cao và xuyên suốt cả vụ, các HTX cần thực hiện tốt hướng dẫn của ngành nông nghiệp; xây dựng kế hoạch diệt chuột cho cả vụ để chủ động phòng trừ trong từng giai đoạn (chuẩn bị kinh phí, hình thức diệt chuột, thuốc trừ chuột...). Diệt trừ chuột hại phải mang tính cộng đồng và toàn diện, phải có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành ở địa phương. 

Công tác tập huấn kỹ thuật sản xuất đầu vụ

- Cần tổ chức tập huấn cho nông dân về kỹ thuật sản xuất đầu vụ như: Vệ sinh đồng ruộng, làm đất, thời vụ gieo sạ, cơ cấu giống, kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn và hiệu quả, kỹ thuật tưới nước hợp lý , biện pháp diệt chuột Thông tin tuyên truyền về tình hình hạn hán, thiếu nước; hướng dẫn sử dụng tiết kiệm nước trước khi vào vụ sản xuất.

 - Kết hợp tập huấn cho nông dân về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất. 

 

Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 44.920
Truy cập hiện tại 3