Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 22/07/2021

Công văn Số: 906 /UBND-HCC V/v triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện đại các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 165