Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Tiêm phòng vắc xin dại chó mèo, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó, mèo năm 2023
Ngày cập nhật 18/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 2383/KH-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về tiêm phòng vắc xin dại, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó, mèo năm 2023. UBND phường Hương Hồ triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó, mèo năm 2023 trên địa bàn phường với những nội dung như sau:

1.Mục tiêu

- Phấn đấu tiêm phòng 100% số chó, mèo trong diện tiêm; tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó, mèo nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan;

- Quản lý tốt số hộ và số chó, mèo nuôi được tại địa bàn phường. Hạn chế việc thả rong chó, mèo;

- Nâng cao trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó, mèo; giảm thiểu thiệt hại cho chủ nuôi chó, mèo và người bị chó, mèo cắn phải tiêm dự phòng.

2. Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo.

3. Thời gian triển khai tiêm phòng:

  Từ ngày 15/4/2023 đến 26/4/2023.

          4. Loại vắc xin và quy trình tiêm phòng: Sử dụng loại vắc xin và thực hiện quy trình tiêm phòng theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 108/KH-CCCNTY ngày 20/3/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, vắc xin phòng bệnh Dại; sử dụng những loại vắc xin được lưu hành tại Việt Nam, có chất lượng tốt để tiêm phòng bệnh dại ở chó, mèo như Rabisin, Rabigen-Mono,…

- Tiền vận chuyển, bảo quản, hao hụt và công  tiêm phòng của thú y viên: Tiêm tại hộ gia đình 60.000đ/con; trong đó tiên dại chó là 50.000đ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó là 10.000đ.

5. Quản lý chó, mèo nuôi

UBND phường chỉ đạo các Tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách hộ nuôi chó, số lượng chó nuôi, nắm diễn biến tăng giảm đàn báo cáo UBND phường trước khi triển khai tiêm phòng và báo cáo đột xuất khi có biến động về số hộ nuôi, tổng đàn chó.

6. Phân công Tổ tiêm phòng như sau:

Bà Nguyễn Cửu Thị Hiền và Trương Văn Tửu chịu trách nhiệm tiêm trên toàn bộ địa bàn phường.

( Lưu ý: Đến tiêm phòng ở Tổ dân phố nào thì Tổ trưởng ở khu vực đó phải đi tham gia đi theo Tổ tiêm phòng để ghi chép thống kê và lập bản cam kết nuôi nhốt, cam kết đối với các hộ không chấp hành tiêm phòng)

*Một số biện pháp thực hiện:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền tác hại, sự nguy hiểm của bệnh Dại để nâng cao nhận thức cho chủ nuôi và người dân bằng các các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các chuyên mục, bản tin thời sự, tập huấn, xe tuyên truyền, loa phát thanh tại địa phương...;

- Triển khai kế hoạch tiêm phòng đến tận thôn, tổ dân phố, chủ nuôi chó, mèo. Huy động lực lượng thú y phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố, các đoàn thể tổ chức tiêm phòng tập trung trong thời gian ngắn; tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng;

2. Công tác tổ chức tiêm phòng

- BCĐ phường phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong BCĐ kiểm tra, đôn đốc các Tổ dân phố. Tổ tiêm phòng kiểm khai theo đúng lịch trình. Huy động tổng lực cán bộ vào chiến dịch tiên phòng để tiêm hết số vắc xin nhận về trong ngày, kể cả buổi tối, không để vắc xin dư thừa.

- Triển khai tiêm phòng dứt điểm từng tổ dân phố. Trong quá trình tiêm phòng, hộ nào không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc theo quy định thì có biện pháp để xử lý theo pháp luật và phải có cam kết với chính quyền địa phương. Các tổ tiêm phòng khi tiêm vắc xin phải đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật đã được tập huấn. Các tổ tiêm phòng phải có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, chính xác theo các biểu mẫu đính kèm về hộ có nuôi chó, mèo tiêm phòng, số lượng được tiêm phòng, số không tiêm phòng, tổng hợp báo cáo lên BCĐ phường và Thành phố .

Trên cơ sở Kế hoạch, UBND phường yêu cầu BCĐ, cán bộ thú y phường, Tổ trưởng TDP phối hợp chặt chẽ để khỏi trở ngại công việc chung làm ảnh hưởng đến công tác tiêm phòng.

Yêu cầu toàn thể hộ chăn nuôi trên địa bàn phường có trách nhiệm hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng dại chó, mèo để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và xã hội.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 340