Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
TIẾP NHẬN ĐOÀN VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT HÈ 2023
Ngày cập nhật 30/05/2023
Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BTV Thành đoàn Huế về việc tiếp nhận đoàn viên các trường học trên địa bàn thành phố về sinh hoạt tại địa phương trong dịp hè năm 2023 

     Thông báo tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt hè năm 2023 về địa phường của Đoàn phường Hương Hồ.

     𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏: Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 09/6/2023.
     𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏: Đoàn viên chuyển sinh hoạt hè về địa phương nộp phiếu chuyển sinh hoạt tại Văn phòng Đoàn phường (08 Long Hồ) vào giờ hành chính hoặc nộp trực tiếp tại đồng chí Bí thư các chi đoàn:
     𝟏. Đ/𝐜 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐡𝐮𝐲̀ 𝐃𝐮𝐧𝐠  - Bí thư chi đoàn TDP An Bình. SĐT: 0931990917
     𝟐. Đ/𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 - Bí thư Chi đoàn TDP Long Hồ Hạ 1. SĐT: 0973983697
     𝟑. Đ/𝐜 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 - Bí thư Chi đoàn TDP Long Hồ Hạ 2 SĐT: 070 2544877
     𝟒. Đ/𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐆𝐢𝐚 𝐁𝐚̉𝐨  - Bí thư Chi đoàn TDP Nham Biều - Lựu Bảo SĐT: 0984926531
     𝟓. Đ/𝐜 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐋𝐲  - Bí thư Chi đoàn TDP Xước Dũ SĐT: 0795783783
     𝟔. Đ/𝐜 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐮𝐞̣̂ - Bí thư Chi đoàn TDP Long Hồ Thượng 1 SĐT: 0795777720
     𝟕. Đ/𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐌𝐲̃ 𝐋𝐢𝐧𝐡  - Bí thư Chi đoàn TDP Long Hồ Thượng 2 SĐT: 0906485590
     𝟖. Đ/𝐜 Đ𝐨̂̃ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩  - Bí thư Chi đoàn TDP Ngọc Hồ SĐT: 0969511002
     𝟗. Đ/𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠  - Bí thư Chi đoàn TDP Chầm SĐT: 0777538904
     Sau ngày 09/6/2023,Đoàn phường không chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận sinh hoạt của các đoàn viên thanh niên không nộp phiếu chuyển sinh hoạt.
     Đối với những đoàn viên không có phiếu chuyển sinh hoạt nhưng có nhu cầu được tham gia các hoạt động tại địa phương trong dịp hè này vẫn có thể đăng ký sinh hoạt với Đoàn phường hoặc trực tiếp tại các đồng chí Bí thư Chi đoàn.
Trần Hữu Long
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 129