Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phương Hương Hồ và công chức phụ trách trong 6 tháng cuối năm 2023.
Ngày cập nhật 04/07/2023

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh;

          Thực hiện Công văn số 355/UBND-KNTC, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ;

UBND phường Hương Hồ thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phương Hương Hồ và công chức phụ trách trong 6 tháng cuối năm 2023 tại phòng tiếp dân Trụ sở UBND phường Hương Hồ số 08 đường Long Hồ phường Hương Hồ thành phố Huế (đính kèm lịch tiếp công dân); Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

1. Toàn thể cán bộ công chức, Tổ trưởng Tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND thành phố về công tác tiếp công dân.

2. Các công chức tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường cùng tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo tại các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường (nếu vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp công dân theo lịch phân công).

3. Số điện thoại và gmail của cán bộ, công chức phụ trách:

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan, CT.UBND phường, điện thoại số: 0911848868 gmail: ntklan899@gmail.com.

- Ông Trần Thanh Phương, CC VP-TK phường, điện thoại số: 0975514219 gmail: tranthanhphuong1976@gmail.com.

4. Bộ phận Văn hóa –xã hội, đài truyền thanh phường thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường để cán bộ và nhân dân được biết.

5. Văn phòng – thống kê có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch UBND phườn để tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất Chủ tịch UBND phương không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND

VÀ CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

     (Ban hành kèm theo Thông báo số  95/TB-UBND ngày 29/6/2023)

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

Thứ năm hàng tuần

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 07

06/7/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

13/7/2023

20/7/2023

27/7/2023

Tháng 08

03/8/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

10/8/2023

17/8/2023

24/8/2023

31/8/2023

Tháng 09

07/9/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

14/9/2023

21/9/2023

28/9/2023

Tháng 10

05/10/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

12/10/2023

12/10/2023

26/10/2023

Tháng 11

02/11/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

09/11/2023

16/11/2023

23/11/2023

30/11/2023

Tháng 12

07/12/2023

Lãnh đạo

Nguyễn Thị Kim Lan

Công chức

Trần Thanh Phương

Phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường

14/12/2023

21/12/2023

28/12/2023

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 165