Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Ngày cập nhật 27/11/2023

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số: 9612 /HĐPH-PBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 V/v tích cực, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”   

 

Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2023 

                                             Kính gửi:

                                                                  - Các cơ quan, ban ngành và đoàn thể thành phố;

                                                                  - Ban chỉ huy quân sự thành phố;

                                                                  - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An;

                                                                  - Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế;

                                                                  - Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố.

 

 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website

http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 528