Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM
Ngày cập nhật 30/11/2023

Công tác Dân số - KHHGĐ đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ những năm đầu của thập kỷ 60, với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP 26/12/1961 của Hội đồng chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định đã nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận gia đình, để cho việc nuôi dậy con được chu đáo. Đây là mốc quan trọng để Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTG ngày 19/5/1997 lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam.

Với mục đích nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;  Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; động viên được tinh thần tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cũng như các cơ quan phối hợp; sự hưởng ứng tích cực của người dân; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông khác.

Các khẩu hiệu truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 gồm: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì tương lai hạnh phúc của chính bạn; Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số; Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên; Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Không kết hôn cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi; Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt trên địa bàn Phường Hương Hồ trong những năm qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể, sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng dân cư nên kết quả công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình  đã đạt được một số kết quả quan trọng đó là: Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 28/720 chiếm 3,38% giảm 0,12% so với năm 2022; Tổng số cặp vợ chồng áp dụng các BPTT là 1106/1765 chiếm 62,7%. Đây là một trong chỉ tiêu quan trọng góp phần giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ nạo hút thai, giãn khoảng cách sinh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ và trẻ em hàng năm.

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình mọi người có cơ hội học tập, hiểu biết, nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn về xã hội hiện đại, có điều kiện trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững.

 

Nguyễn Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 167