Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3: Lịch sử, ý nghĩa
Ngày cập nhật 27/03/2024

      Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi đại diện tiếng nói thanh niên Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa ngày này nhân kỷ niệm 93 năm.

      1. Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ngày nào?

      Ngày 22-25/3/1961 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, cũng từ đây, chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

      Kể từ đó, ngày 26/3 hằng năm trở thành ngày lễ đặc biệt của thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh, gợi nhớ lại những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn

      2. Nguồn gốc, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

     * Nguồn gốc ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

      Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra từ ngày 20-26/3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã dành thời gian để họp bàn những vấn đề cấp thiết trong công tác tăng cường lực lượng thanh niên.

      Xuất phát từ sự kiện đặc biệt trên, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam diễn ra từ ngày 22-25/3/1961, nhận được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã quyết định chọn ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

Nguồn gốc ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

     * Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

      Sau phiên hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Trần Phú đã đưa ra chủ trương: "Cần tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” sau khi nhìn thấy trách nhiệm to lớn của tầng lớp thanh niên đối với phong trào cách mạng.

      Từ đó, Đoàn TNCS Đông Dương đã ra đời và vượt lên nhiều phong trào khác. Kể từ khi ra đời, lực lượng thanh niên Việt nam đã cho thấy mình là lực lượng xung kích trong các phong trào cách mạng. Nhiều thế hệ thanh niên nối tiếp nhau được ghi nhận trong công cuộc đấu tranh cho giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

      3. Những câu hỏi về ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

      Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bao nhiêu lần đổi tên?

      Trải qua nhiều thập kỷ, để phù hợp hơn với nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng khác nhau mà tổ chức Đoàn đã 07 lần thay đổi tên gọi:

  • Giai đoạn 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Giai đoạn 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Giai đoạn 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Giai đoạn 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Giai đoạn 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Giai đoạn 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Giai đoạn 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 161