Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 24/08/2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1922 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh/UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền
tiếp nhận của UBND cấp xã

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 140