Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC TỪ THÁNG 1 ĐẾN 15 THÁNG 9 NĂM 2023
Ngày cập nhật 20/09/2023

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/09/2023)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

 

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

 

 

Trả trước hạn

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

900

 

900

875

655

207

13

25

21

4

 

1

Bảo trợ xã hội

28

 

28

28

28

0

0

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

72

 

72

71

66

1

4

1

1

0

 

3

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

2

 

2

2

02

0

0

0

0

0

 

4

Chứng thực

139

 

139

139

106

33

0

0

0

0

 

5

Đất đai

11

 

11

8

5

2

1

3

3

0

 

6

Đất đai (Cấp huyện)

83

 

83

79

78

0

1

4

0

4

 

7

Hộ tịch

561

 

561

544

366

171

7

17

17

0

 

8

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

4

 

4

4

4

0

0

0

0

0

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng - thống kê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 591