Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hướng dẫn đăng nhập tài khoản trên dịch vụ công tỉnh
Ngày cập nhật 13/11/2023

 

Hướng dẫn đăng nhập

 

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Click vào  ở (Hình 1) để truy cập chức năng đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Hệ thống hỗ trợ 3 chức năng đăng nhập, người dùng chọn loại tài khoản muốn sử dụng đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế (Hình 2).

- Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia: Dùng cho cá nhân, doanh nghiệp được cấp bởi Quốc gia.

- Tài khoản tổ chức cấp bởi Dịch vụ công: Dùng cho tài khoản tổ chức (Sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp) được hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp

- Tài khoản công dân cấp bởi Hue-S: Dùng cho tài khoản cá nhân đã được đăng ký và tạo bởi Hue-S

Bước 3: Nhập tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp và chọn "Đăng nhập"

 

 

Mai Thị Kim Ngân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 75.335
Truy cập hiện tại 26