Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chuyển đổi số
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giatrên địa bàn phường Hương Hồ năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 1585 /KH-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2024 của UBND Thành phố Huế về việc triển khai Chuyển đổi số thành phố Huế năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ xây dựng Kế hoạch  Chuyển đổi số năm 2024, cụ thể như sau:
  Hướng dẫn đăng nhập  
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH
HƯỚNG DẪN TỰ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TẠI NHÀ
Nhằm triển khai hiệu quả, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới trên cổng dịch vụ công tỉnh và dùng thống nhất một tài khoản với ứng dụng Hue-S. Hệ thống thông tin giải quết TTHC tỉnh đã chuyển đổi sử dụng thống nhất giải...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.025
Truy cập hiện tại 73