Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1ĐỀ ÃN XÂY DỰNG PHƯỜNG HƯƠNG HỒ ĐẠT CHUẨN VĂM MINH ĐÔ THỊ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/07/2020
Xem góp ý
2Dự án Luật đất đai sửa đổi, bổ sung 2023
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/02/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/03/2023
Xem góp ý
3BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND PHƯỜNG - KHÓA XII
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/06/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/12/2023
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.025
Truy cập hiện tại 79