Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1ĐỀ ÃN XÂY DỰNG PHƯỜNG HƯƠNG HỒ ĐẠT CHUẨN VĂM MINH ĐÔ THỊ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/07/2020
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.362
Truy cập hiện tại 5