Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
QUYẾT ĐỊNH  Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
         ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ Số:  305  /TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      ...
Ngày 28/8/2023 UBND phường Hương Hồ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch phân khu phường Hương Hồ, thành phố Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045    
Thực hiện Công văn số 2312/UBND-QH ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Huế, phòng Quản lý Đô Thị về việc lấy ý kiến hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Hương Hồ. Hiện UBND phường đã niêm yết công khai tổ chức niêm...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 643 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung...
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức bầu cử Tổ trƣởng các tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 196