Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND phường Hương Hồ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất thông qua 04 Nghị quyết quan trọng, bao gồm: 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2019; 2. Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương...
Ngày 22 tháng 05 năm 2019, Thường trực HĐND phường Hương Hồ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 02 để kiện toàn nhân sự các chức danh do HĐND bầu và thông qua Đề án sáp nhập Tổ dân phố:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND phường Hương Hồ
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2018 của UBND phường Hương Hồ
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2018 của UBND phường Hương Hồ
QUYẾT ĐỊNH Công bố mục tiêu chất lượng năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.362
Truy cập hiện tại 4