Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG TRIỂN KHAI VIỆC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016
Ngày cập nhật 15/11/2016

Căn cứ Công văn số 59 –CV/VP, ngày 26/10/2016 của Văn phòng Thị ủy Hương Trà về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Căn cứ công văn số 127-CV/BTC, ngày 02/11/2016 của Ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2016.Vừa qua, vào ngày 14/11/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương Hồ tổ chức Hội nghị triển khai các công văn, kế hoạch của các cấp liên quan đến đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 và quán triệt một số nội dung chính trong Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4, khóa XII cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, các đồng chí trưởng - phó UBMTTQ, các Ban ngành đoàn thể CT-XH cấp Phường và 19 đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) chi bộ trực thuộc.

                   Trong Hội nghị, các đồng chí tham dự đã đã được đồng chí Lê Công Phước, Bí thư Đảng ủy quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Thông báo nhanh.

                 Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng TCCĐ và đảng viên năm 2016: Thực hiện theo hướng dẫn 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của BTC Trung ương và Hướng dẫn 03-HD/BTCTU, ngày 24/10/2014 của Ban tổ chức Tỉnh ủy. Lưu ý một số điểm mới nêu trong công văn 127-CV/BTC, ngày 02/11/2016 của Ban tổ chức Thị ủy Hương Trà, như: quy định về đối tượng kiểm điểm tập thể; việc bỏ phiếu biểu quyết, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý,…

                  Cụ thể hóa các Hướng dẫn của các cấp, Đảng ủy phường Hương Hồ có kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 09/11/2016 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên năm 2016. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, các bước tiến hành và đặc biệt quán triệt các mốc thời gian để các tổ chức, đơn vị trực thuộc đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

                   Một số mốc thời gian quan trọng:

Thời gian

Nội dung

Đối tượng thực hiện

01-04/12

Kiểm điểm tập thể TT HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể CT-XH

Tập thể và các cá nhân lãnh đạo của các tổ chức trên

07-10/12

Kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy

05 đồng chí UV BTV Đảng ủy

10-12/12

Đánh giá chi bộ và dảng viên

19 chi bộ trực thuộc

17-18/12

Đảng ủy Phường thẩm định

BCH Đảng ủy Phường

               Ban chấp hành Đảng ủy yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Thường trực Đảng ủy để có hướng giải quyết./.

 

Lâm Văn Long

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 46.820
Truy cập hiện tại 22