Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

KẾ HOẠCH Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Ngày cập nhật 29/01/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: …../ KH-UBND                                                                               

                                                             Hương Hồ, ngày …. tháng 01 năm 2018.

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 
 

 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy phường Hương Hồ về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018;

UBND phường Hương Hồ xây dựng kế hoạch hoạt động  cụ thể như sau:

        I: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, nêu bật những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng  trong suốt 88 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước đặc biệt là công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân  Mậu Tuất  năm 2018, mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế, xã hội của Đất nước và của Địa phương.

- Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chăm lo và đảm bảo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội.

- Các hoạt động được tổ chức trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

II: NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN:

A. Công tác tuyên truyền:

* Tập trung vào những nội dung sau:

- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2018).

- Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, mừng thắng lợi của công cuộc đổi mới của đất nước, thắng lợi về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong năm 2017.

- Phát động Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, cán bộ và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2018.

- Trang trí khẩu hiệu, panô, biểu ngữ, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại các nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và tại các hộ gia đình vào dịp tết Nguyên Đán và dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày 09/02/2018 đến 21/02/2018 (25/12 đến 06/01 ÂL).

B: Một số hoạt động phục vụ trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân.

1. Các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất năm 2018.

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Phường vào ngày 13/02/2018 (28/12 ÂL). Giao Phường đội chủ trì, phối hợp với Ban VHTT - xã hội Phường và Đoàn thanh niên lập kế hoạch làm vệ sinh. Phường đội chủ trì phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức lễ tại nghĩa trang.

- Ban văn hóa thông tin Phường, Ban công an hướng dẫn các Tổ dân phố tổ chức điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân trong dịp tết phù hợp văn hoá mới và phải đăng ký với UBND Phường (qua Ban văn hoá thông tin Phường trước ngày 05/02/2018(20/12ÂL).

2. Công tác vệ sinh, môi trường.

- Tổ chức tổng vệ sinh trên toàn địa bàn Phường; các cơ quan, ban ngành đoàn thể Phường, các đơn vị, doanh nghiệp, Ban quản lý chợ và các hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh, sửa sang làm đẹp cơ quan công sở và theo từng hộ gia đình. Thời gian thực hiện từ  ngày 08/02/2018 đến 13/02/2018  (23/12 đến 28/12ÂL).

- Các tổ chức, hộ gia đình đang thi công, xây dựng các công trình, vật liệu dỡ dang, yêu cầu thu dọn gọn gàng.

- BQL chợ phải phổ biến, tuyên truyền đến với tiểu thường đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự tại chợ trong dịp tết nguyên đán.

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gỗ dọc đường 12B và đường WB2, đường kiệt Tổ dân phố phải khẩn trương thu dọn và vệ sinh sạch sẽ những đoạn đường có đổ gỗ lấn chiếm lòng lề đường trước ngày 01/02/2018 (16/12 ÂL).

3. Công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân:

- Trạm y tế Phường phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra vệ sinh ATTP tại chợ và các điểm phục vụ dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh ATTP; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đề phòng ngộ độc thức ăn trong dịp Tết.

- Ban thú y Phường tham mưu công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kịp thời tiêu hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

4. Công tác thăm và tặng quà chính sách, hộ nghèo:

- Ban phụ trách công tác chính sách xã hội của Phường chịu trách nhiệm tiếp nhận và tham mưu phân bổ kịp thời quà của cấp trên đến các đối tượng được hưởng.

- Kế toán ngân sách  phối hợp với cán bộ chính sách phường chuẩn bị đầy đủ xuất quà của Địa phương để lãnh đạo Phường thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, gia đình liệt sỹ trong dịp tết nguyên đán  Mậu Tuất năm 2018 từ ngày 05/02/2018 đến 08/02/2018. (20/12 đến 23/12 ÂL).

5. Đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.

Chỉ đạo hai HTX-NN thực hiện nhiệm vụ triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 đảm bảo đúng lịch thời vụ và đạt tỷ lệ giống lúa cấp I vụ Đông Xuân theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng trước, trong và sau tết Nguyên Đán.

6. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội:

+ Ban công an Phường và Phường đội:

Công an phường chủ động phối hợp với Phường đội triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 và tuần tra, canh gác để giải quyết kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra, xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo trật tự trị an trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán.

Thực hiện công tác gọi hỏi, cam kết nhằm răn đe giáo dục các loại đối tượng như gây rối trật tự, đánh bạc, lô đề...; tuyên truyền, giáo dục đề cao cảnh giác trong cán bộ và nhân dân, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các hoạt động của các loại tội phạm. Nghiêm cấm sử dụng các loại pháo, chất gây nổ và nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.v.v.. dưới bất kỳ hình thức nào.

Chủ trì phối hợp với Ban quản lý chợ, cơ quan thuế kiểm tra đột xuất, phát hiện, xử lý đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, trên các trục đường chính chạy qua địa bàn Phường; xử lý nghiêm các hộ buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

+ Các cơ quan, trường học: Phân công cán bộ trực 24/24 giờ theo kế hoạch của cấp trên và ngành đề ra để giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra trước, trong và sau tết, đặc biệt làm tốt công tác phòng chống cháy nổ.

Lưu ý các đơn vị: Trạm y tế, Công an, Phường đội phải bố trí đủ lực lượng để đảm bảo hoạt động liên tục nhằm đảm bảo tình hình trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Phường căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Các phương án, kế hoạch, lịch trực từ 14/02/2018 đến 20/02/2018 gửi về văn phòng UBND Phường trước ngày 12/02/2018 (Nhằm ngày 27/12 ÂL).

2. Phó chủ tịch phụ trách kinh tế Phường chỉ đạo 02 đơn vị Hợp tác xã nông nghiệp triển khai sản xuất vụ Đông Xuân đúng lịch thời vụ; diện tích rừng của nhân dân 02 Hợp tác xã nông nghiệp phải đảm bảo công tác PCCCR. Chỉ đạo BQL chợ làm tốt công tác ổn định các lô, đảm bảo lưu thông đoạn đường trước cổng chợ và tình hình trật tự trong chợ.

3. Phó chủ tịch phụ trách văn hóa- xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện vệ sinh đường sá, kiệt, hẽm, các hoạt động cổ động trực quan, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, các điểm vui chơi, giải trí trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Phường. Văn phòng HĐND - UBND Phường, Ban phụ trách công tác chính sách xã hội Phường chịu trách nhiệm các hoạt động đảm bảo chế độ thăm các đối tượng chính sách, người nghèo trong dịp tết Nguyên Đán. 

4. Ban công an Phường chủ trì phối hợp với Phường đội chịu trách nhiệm các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết.

 5. Ban văn hoá thông tin Phường tổ chức tuyên truyền, phát thanh và treo cờ, băng rôn, áp phích.v.v. dọc tuyến đường  Văn Thánh, Long Hồ, Lựu Bảo, đường liên tổ, liên Phường. Đặc biệt lưu ý tuyên truyền sâu rộng các chuyên mục giới thiệu về lịch sử 88 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .

6. Kế toán ngân sách Phường chịu trách nhiệm tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động phục vụ lễ, tết.

7. UBMTTQVN Phường và các đoàn thể Phường có kế hoạch tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên chấp hành thực hiện tốt kế hoạch này.

UBND Phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố, Ban quản lý chợ và toàn thể nhân dân trên toàn Phường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND Phường để kịp thời xử lý./.

 

 

      Nơi nhận:                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

     - UBND Thị Xã;                                                                          CHỦ TỊCH

      - TV. Đảng uỷ, HĐND,UBMT Phường;

      - Các cơ quan Ban ngành, đơn vị;

      - Bí thư chi bộ, Tổ dân phố;

      - VHTT Phường;

      - Lưu VP.     

 

 

 

                                                                                             Trần Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 177