Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2024
Ngày cập nhật 13/05/2024

      Căn cứ Kế hoạch 190-KH/TU, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2024. Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế thông tin cuộc thi như sau:

 

Thông qua Giải Báo chí về xây dựng Đảng đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 – 03/2/2025), công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cụ thể, việc tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ với những trọng tâm:

(1) Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

(2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tố chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

(3) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII vể Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Đối tượng tham dự giải là mọi công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…). Tác giả có tác phẩm tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí 2016, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được chọn tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định để tham dự giải. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia giải.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận tác phẩm đã đoạt giải của Giải Báo chí quốc gia. Tác phẩm đã gửi cho Ban Tổ chức Giải báo chí của tỉnh thì không được gửi tham gia các tỉnh, thành phố khác cũng như gửi trực tiếp tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/9/2024. Thời hạn cuối nhận tác phẩm ngày 04/10/2024 (theo dấu bưu điện).

Các tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế, ĐT: 080 54142.

Đối với các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết về địa chỉ bualiemvangtth@tinhuyhue.vn để thuận tiện trong việc truy cập và gửi tham gia giải toàn quốc.

* Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: Cơ cấu giải như sau: 01 giải đặc biệt, 04 giải A, 04 giải B, 04 giải C, các giải khuyến khích.

- Về giải tập thể: Có 05 giải dành cho các cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong hưởng ứng và tham gia giải.

- Về giải phụ: Có 05 giải phụ gồm:

+01 giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

+01 giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

+01 giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

+01 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 01 giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

* Giá trị giải thưởng

- Giải tác phẩm

+ Giải đặc biệt:              20.000.000 đồng.

+ Giải A:                        15.000.000 đồng.

+ Giải B:                        10.000.000 đồng.

+ Giải C:                        5.000.000 đồng.

+ Giải Khuyến khích:     3.000.000 đồng.

+ Giải phụ:                    2.000.000 đồng.

- Giải tập thể

Mỗi giải 4.000.000 đồng.

* Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đạt giải; các giải phụ: Tặng tiền thưởng kèm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải.

- Đối với tập thể: Tặng tiền thưởng kèm giấy khen của Ban Tổ chức giải.

Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí dự kiến tổ chức vào tháng 12/2024.

Những tác phẩm đạt chất lượng được xét chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và thực hiện theo Kế hoạch, Thể lệ giải của Ban Tổ chức giải Trung ương

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 35