Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo lịch tiêm phòng Vắc xin dại động vật nuôi 2024
Ngày cập nhật 01/04/2024
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG HƯƠNG HỒ Số: 48 /TB-UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Hương Hồ, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
THÔNG BÁO Việc tiêm phòng vắc xin dại, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm dân sự chủ nuôi chó, mèo năm 2024  
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 25/3/2024 của UBND phường Hương Hồ, về việc tiêm phòng vắc xin dại, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm dân sự chủ nuôi chó, mèo năm 2024  Để công tác tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao, không để người bị mắc bệnh dại do chó, mèo cắn, UBND phường thông báo lịch tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2024 như sau: Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 31/3/2024 đến ngày 20/4/2024, tiêm đồng loạt cho đàn chó mèo trên địa bàn phường, sau đó hàng tháng triển khai tiêm phòng bổ sung. Lịch tiêm cụ thể:  Ngày 31/3/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Ngọc Hồ  Ngày 01/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Long Hồ Thượng 2   Ngày 02/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Long Hồ Thượng 1  Ngày 03/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Xước Dũ  Từ ngày 04/4 đến ngày 5/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Chầm  Ngày 06/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Long Hồ Hạ 2  Ngày 07/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Long Hồ Hạ 1  Ngày 08/4/2024 , tổ chức tiêm vắc xin tại TDP An Bình  Từ ngày 09/4 đến ngày 10/4/2024, tổ chức tiêm vắc xin tại TDP Nham Biều – Lựu Bảo. Từ ngày 11/4- 20/4/2024, tổ chức tiêm vét vắc xin tại các tổ dân phố. Mức thu và phí tiêm phòng: 60.000 đồng/mỗi 1 con. Vậy, UBND phường Hương Hồ xin trân trọng thông báo để bà con được biết./. 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 151