Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TTHC THÁNG 12 NĂM 2023
Ngày cập nhật 10/01/2024

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

 

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả trước hạn

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

208

 

208

183

158

25

0

25

25

0

 

1

Bảo trợ xã hội

98

0

98

98

98

0

0

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

17

0

17

17

17

0

0

0

0

0

 

3

Chứng thực

23

0

23

23

7

16

0

0

0

0

 

4

Đất đai

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

 

5

Đất đai (Cấp huyện)

23

0

23

16

16

0

0

7

7

0

 

6

Hộ tịch

45

0

45

27

18

9

0

18

18

0

 

7

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

01

0

01

01

01

0

0

0

0

0

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 528