Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH
Ngày cập nhật 13/11/2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN DỊCH VỤ CÔNG TỈNH

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Click vào  ở (Hình 1) để truy cập chức năng đăng ký tài khoản

Hình 1

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản, sau đó chọn nút “Kiểm tra Thông tin”

Hình 2

Bước 3: Hệ thống hiển thị 3 trường hợp:

- Trường hợp 1. Nếu tài khoản đã được đăng ký hệ thống hiển thị thông báo “Số định danh ******* đã được đăng ký” (Hình 3), người dùng chuyển qua đăng nhập hệ thống tại Bước 1

- Trường hợp 2. Nếu thông tin đăng ký không chính xác hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu dân cư trùng khớp….” (Hình 4) người dùng kiểm tra lại thông tin vừa đăng ký.

- Trường hợp 3. Thông tin đăng ký trùng khớp với dữ liệu dân cư và chưa đăng ký tài khoản, Hệ thống hiển thị bảng nhập mật khẩu và chọn “Đăng ký” (Hình 5)

Hình 3
Hình 4
Hình 5

Bước 4: Mã OTP sẽ được Hệ thống DTTM_TTHUE gửi về tin nhắn SMS, nhập mã OTP và chọn “Đăng ký” (Hình 6). Hệ thống thông báo đăng ký thành công (Hình 7).

Hình 6
Hình 7

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 128