Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

KẾ HOẠCH SỐ 06, NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA UBND PHƯỜNG HƯƠNG HỒ
Ngày cập nhật 26/09/2023

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Hương Hồ năm 2023

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thanh Phương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 166