Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 13/2 - 19/2/2023
Ngày cập nhật 13/02/2023

Lịch Công Tác Tuần Thứ 25 (Từ Ngày 13/02/2023 Đến Ngày 19/02/2023)

Ngày tạo: 13/02/2023

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
13/02/2023

 Hội ý đầu tuần đ/c Lan PCT, đ/c Long PCT UBND Phường.

 

THỨ BA
14/02/2023

Đ/c Lan CT dự ĐH Nông dân tại Hội trường. Thời gian: Cả ngày.

 

THỨ TƯ
15/02/2023

Đ/c Lan làm việc liên quan hô ông Cường về xử lý nước thải. đ/c Sự tham mưu.

 14h30 Tổ chức hướng dẫn chùa khánh Vân tổ chức huý nhật khánh tạ chùa Khánh Vân.

Chủ trì đ/c Long PCT. Tham mưu: đ/c Đức VHTT.

THỨ NĂM
16/02/2023

- 08h30 dd/c Lan CT UBND phường  làm việc với đoàn thanh tra thành phố.

- 08h30: Đ/c Long PCT, họp thành viên Hội khuyến học.

Nội dung:  kiện toàn BCH Hội khuyến học phường.

Thành phần: Đ/c Long PCT chủ trì. Đ/c Đức VHTT tham mưu.

Các thành viên BCH Hội khuyến học cũ.

 14h Làm việc cùng Chi bộ Huỳnh Đình Túc ( đ/c Hoàng Tân Ninh. CT MTTQVN thành phố chủ trì).

THỨ SÁU
17/02/2023

10h45 Dự Lễ đặt đá khởi công xây dựng Niệm phất đường Hương Vân.

Đ/c Long PCT, đ/c Sự ĐC-Đt-XD.

14h họp thành viên UBND phường. 15h họp cán bộ, công chức UBND phường.

Đ/c Lan CT chủ trì, đ/c Nguyệt VP ghi biên bản.

THỨ BẢY
18/02/2023

Làm việc buổi sáng.

 

CHỦ NHẬT
19/02/2023

 Thực hiện phong trào: “Chủ Nhật Xanh, Chủ Nhật vì cộng đồng”. Cán bộ, công chức phường.

 

Một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo khác trong tuần của UBND Phường:

- Tháo dỡ bản hiệu tuyên truyền về đốt vàng mã; thu gom rác thải rắn trước mặt Võ Thánh, đường Văn Thánh, tổ DP An Bình. Đ/c Sự XD-MT; đ/c Phong, Tổ trưởng Đô thị phường.

- Hoàn thành đăng ký gia đình văn hoá, tổ văn hoá, cơ quan văn hoá. đ/c long PCT phụ trách; đ/c Đức tham mưu.

- Trả lời Hue-s: Nước thải môi trường tại Long Hồ Hạ 1. Đ/c Lan CT phụ trách. đ/c Sự, đ/c Đức tham mưu.

- Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết cải cách hành chính năm 2023. đ/c Long PCT, đ/cNguyệt VP tham mưu.

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi Chùa Huyền Không Sơn Thượng không được phép xây dựng nhà Kho tại Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ, thành phố Huế. Đ/c Sự, Tiến, Phong phụ trách.

Ghi chú: Cán bộ, công chức UBND phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên và công tác chuyên môn theo quy định.

Đ/c Nguyệt VP trên cơ sở lịch công tác này, xây dựng lịch công tác tuần đăng trên hệ thống SSO và chuyển đ/c Đức VHTT đăng trên Cổng thông tin điện tử phường.

 

Tập tin đính kèm:
Hà thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 150