Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

THÔNG BÁO Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy IV năm 2023
Ngày cập nhật 15/12/2023

Thực hiện công văn số 2709/UBND-UBND, ngày 17/11/2017 của UNBD tỉnh về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ thục hành chính, UBND phường Hương Hồ xin công bố kết quả thực hiện quý III năm 2023 như sau:

          I. Thời gian thực hiện

           Thời gian thực hiện kiểm tra thùng phiếu từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 14/12/2023.

          II. Kết quả triển khai

           Trong qúy IV/2023 cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến cá nhân, tổ chức với số lượng là     196 phiếu cụ thể các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là 124 phiếu, Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng, hài lòng 124 phiếu , không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng, hài lòng 124 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng, hài lòng: 124 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 124phiếu đúng hẹn, chậm nhưng chấp nhận được: 10 phiếu.

- Hồ sơ thủ tục hành chính:  phiếu đơn giản 124 phiếu , 00 phiếu cần giảm giấy tờ.

2. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường:

Số lượng phiếu khảo sát là 31 phiếu, Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng, hài lòng  31 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng  phiếu và hài lòng: 31 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng,  hài lòng: 31  phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 30 phiếu đúng hẹn; chậm nhưng chấp được: 01 phiếu

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 25 phiếu đơn giản, 06 phiếu cần giảm giấy tờ.

3. Lĩnh vực LĐTBXH:

Số lượng phiếu khảo sát là 41 phiếu.

Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng và hài lòng 41 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng và hài lòng 03 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng, hài lòng: 41 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 41 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 41 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

          Trên đây là công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hương Hồ Qúy IV năm 2023.

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 163