Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Công bố Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy I năm 2024
Ngày cập nhật 15/03/2024

Thực hiện công văn số 2709/UBND-UBND, ngày 17/11/2017 của UNBD tỉnh về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ thục hành chính, UBND phường Hương Hồ xin công bố kết quả thực hiện quý I năm 2024 như sau:

 

         I. Thời gian thực hiện

           Thời gian thực hiện kiểm tra thùng phiếu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 14/03/2024.

          II. Kết quả triển khai

           Trong qúy I/2024 cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến cá nhân, tổ chức với số lượng là       283 phiếu cụ thể các lĩnh vực như sau:

 1. Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là  132 phiếu, Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng, hài lòng 132 phiếu , không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng, hài lòng 132 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng, hài lòng: 132 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 132 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính:  phiếu đơn giản 132 phiếu , 00 phiếu cần giảm giấy tờ.

2. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường:

Số lượng phiếu khảo sát là 28 phiếu, Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng, hài lòng  28 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng  phiếu và hài lòng: 28 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng,  hài lòng: 28 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 28 phiếu đúng hẹn; chậm nhưng chấp được: 01 phiếu

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 28 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

3. Lĩnh vực LĐTBXH:

Số lượng phiếu khảo sát là 123 phiếu.

Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng và hài lòng 123 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng và hài lòng 123 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng, hài lòng: 123 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 123 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 123 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

          Trên đây là công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hương Hồ Qúy I năm 2024.

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 166